Stroom voor iedereen met een groen hart

Veenergie.nu is een coƶperatie opgericht door inwoners voor inwoners. Een coƶperatie zoals een echte coƶperatie behoort te zijn: van en voor inwoners zonder winstoogmerk. Alle opbrengsten komen ten goede aan de inwoners.

veenergie.nu

Veenergie.nu heeft een uitgewerkt plan om vanaf 2020 stroom te kunnen leveren aan inwoners van Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis en Abcoude met een zonnepanelenveld. Groot genoeg om circa 2400 huishoudens van stroom te voorzien.

veenergie.nu

Veenergie.nu draagt hiermee bij aan het klimaatneutraal maken van de gemeente en levert een besparing op de CO2 uitstoot van circa 4.400 ton per jaar.

veenergie.nu

Veenergie.nu maakt gebruik van de postcoderoosregeling waardoor gedurende 15 jaar (een deel van) de energiebelasting terugkomt. Deze teruggave komt ten goede aan de coƶperatie en haar leden. Het collectief van de leden van Veenergie.nu bepaalt wat en in welke mate hiermee gebeurt. Voor het eerste jaar stelt het bestuur voor gemiddeld ā‚¬ 150 aan de leden terug te betalen.

veenergie.nu

Veenergie.nu heeft voor dit veld de beschikking over 7 ha. grond, ingebracht door een coƶperatieve inwoner tegen een bedrag van ā‚¬ 1 per jaar voor de duur van 15 jaar.

veenergie.nu

Veenergie.nu vraagt geen investering van u als inwoner voor de zonnepanelen.

veenergie.nu

Veenergie.nu gaat naast een Omgevingsvergunning een financiering aanvragen bij de Bank Nederlandse Gemeenten met een borgstelling door de gemeente De Ronde Venen. Een raadsvoorstel met dit verzoek, dat door tenminste 100 inwoners gesteund moet worden, ligt klaar.

veenergie.nu

Veenergie.nu vraagt daarom uw coƶperatieve steun voor dit verzoek aan de gemeente door onderstaand formulier in te vullen.

veenergie.nu

Veenergie.nu biedt u, als de Omgevingsvergunning en financiering rond zijn, aan om lid te worden van de coƶperatie tegen een bedrag van ā‚¬ 10 per jaar.

Ik steun dit initiatief!

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.
Hierbij verklaar ik mede indiener te willen zijn van het initiatief raadsvoorstel zoals de cooperatie VEENERGIE.NU indient om onder borgstelling van de gemeente een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten te kunnen aanvragen, alsmede een omgevingsvergunning aan te vragen teneinde het zonnepanelenpark te kunnen realiseren.
Mijn gegevens worden uitsluitend voor dit doel worden gebruikt en zullen aan het raadsvoorstel worden gevoegd.

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom VEENERGIE.NU en het te realiseren zonnepanelenveld door middel van een nieuwsbrief.